English (United Kingdom)Viet Nam

Chổ ngồi linh hoạt

Chổ ngồi linh hoạt

Mô tả:

  • Vị Trí làm việc linh hoạt

  • Thời hạn thuê linh hoạt tính theo giờ/ ngày

  • Với tính chất linh hoạt về thời gian sử dụng, dịch vụ này đáp ứng nhu cầu của các khách hàng thường xuyên đi công tác, cá nhân hoạt động kinh doanh độc lập với nhu cầu chỗ ngồi không cố định và thời lượng sử dụng không nhiều. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí mà một văn phòng truyền thống không thể nào thực hiện được.
CHỔ NGỒI
LINH HOẠT
Gói
10 giờ/tháng
20 giờ/tháng
40 giờ/tháng

Đặt phòng...